Lista dokumentów do pobrania:

  1. Regulamin korzystania z hali Kresowa (PDF)
  2. Formularz zgody rodzica (PDF)
  3. Oświadczenie opiekuna grupy (PDF)